Редакционная коллегия
By maukazan On 1 Май, 2012 At 10:41 ДП | Categorized As | With 0 Comments

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ

Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал

 

Құрылтайшы:    

«ҚҰҚЫҚТЫҚ МИССИЯ» ҚОҒАМДЫҚ ҚОРЫ,

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ КЛУБЫ

 

Бір жылда 6 рет жарық көреді

 

Бас редактор – Е.О. Алауханов,

з.ғ.д., профессор, «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

_______________________________________________________________________

 

 

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:

Абдиров Н.М., з.ғ.д.,профессор
Абдукаримов О.А., ҚР қоғам қайраткері
Асанов Ж.К., з.ғ.к., ҚР Жоғарғы Сотының Төрағасы
Абдрасилов Б.С., б.ғ.д., профессор
Абдурасулова К.Р., з.ғ.д., профессор (Ташкент)
Абзалов Э.М., з.ғ.д., профессор, 3-сыныпты мем. заң кеңесшісі (Ташкент)
Аликперов Х.Д., з.ғ.д., профессор, 3-сыныпты мем. заң кеңесшісі (Баку)
Байдельдинов Д.Л., з.ғ.д., профессор
Байдаулет И.О., мед.ғ.д., профессор
Баулин Ю.В., з.ғ.д., профессор (Киев)
Бисенов К.А., тех.ғ.д., профессор
Бородин С.В., з.ғ.к., вице-президент, адвокат (Воронеж)
Букалерова Л.А., з.ғ.д., проф. (РУДН, Мәскеу)
Ведерникова О.Н., з.ғ.д., проф., РФ Жоғарғы Сотының судьясы (Мәскеу)
Гаипов З.С., с.ғ.д., профессор
Голик Ю.В., з.ғ.д., профессор (Мәскеу)
Гриб В.В., з.ғ.д., профессор, бас ред. (Мәскеу)
Грунтов О.И., з.ғ.д., профессор БГУ (Минск)
Дулатбеков Н.О., з.ғ.д., профессор
Елешов Р., -а-ш.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі
Есім Ғ., ф.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі
Елубаев Ж.С., з.ғ.д., профессор
Жұрынов М.Ж., академик, ҚР ҰҒА Президенті
Жұмағұлов Б.Т., — т.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі
Зарипов З.С., з.ғ.д., профессор (Рязань)
Зигмунд О. А., з.ғ.д., профессор (Германия)
Ыдырысов Д.А., т.ғ.д., профессор
Қасымбеков М.Б., с.ғ.д., профессор
Кемел М., э.ғ.д, профессор
Коробеев А.И., з.ғ.д., профессор (Владивосток)
Құл-Мұхаммед М.А., з.ғ.д., профессор
Козаченко И.Я., з.ғ.д., профессор (Екатеринбург)
Коняхин В.П., з.ғ.д., профессор (Краснодар)
Лебедев С.Я., з.ғ.д., профессор (Мәскеу)
Лиховая С.Я., з.ғ.д., профессор (Киев)
Мацкевич И.М., з.ғ.д., профессор (Мәскеу, МГЮА)
Минязева Т.Ф., з.ғ.д., профессор (Мәскеу, РУДН)
Мухамедиұлы А., ф.ғ.д., профессор
Мұсақожаева А.К., профессор, ҚазҰӨУ ректоры
Мұтанов Ғ.М., т.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі, ҚазҰУ ректоры
Рагимов И.М. з.ғ.д., профессор (Мәскеу)
Рустамбаев М.Ю, з.ғ.д., профессор (Ташкент)
Оразалин Н.М., ақын-драматург
Орлов В.Н., з.ғ.д., «Российский криминологический взгляд» журналынын бас редакторы
Сартаев С.С., з.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі
Сагадиев К.А., э.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі
Сәрсембаев М.А., з.ғ.д., профессор
Саломов Б., з.ғ.д., профессор, адвокат (Ташкент)
Сұлтанов Қ.С., с.ғ.д., профессор
Сыдыков Е.Б., т.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі, ЕҰУ ректоры
Сыдыкова Л.Ч., з.ғ.д., профессор (Бішкек)
Төлеген М.Ә., доктор PhD, ректор ШҚМУ ректоры
Шамурзаев Т.Т., з.ғ.д., профессор (Бішкек)
Шестаков Д.А., з.ғ.д., профессор, СанктПетербург халықаралық криминологиялық клубының президент

 

 

РЕДАКЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС:


Айтжанов Б.Д., вет.ғ.д., профессор
Абдуллаев К.К., -а.-ш.ғ.д., профессор
Асанғазы О., тіл жанашыры
Әбішев Т.Д., з.ғ.к., профессор
Әбішев Х.А., з.ғ.д., профессор
Байменов А.М., тех.ғ.к., профессор
Бишманов Б.М., з.ғ.д., профессор
Бекмағамбетов А.Б., з.ғ.к., профессор (Қостанай)
Бектұрғанов Е.Ө., ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты
Борбат А.В., з.ғ.к., бас редактор (Мәскеу)
Джансараева Р.Е., з.ғ.д., профессор
Данилов А.П., з.ғ.к., доцент (Санкт-Петербург)
Жұмағұлова В.И. — ф.ғ.д., профессор
Жақып Б.Ө., филол.ғ.д., профессор
Жанабилов Н. Е., з.ғ.к., профессор (Астана)
Жолдыбай К., жазушы-публицист
Иванчин А.В., з.ғ.д., адвокат (Ярославль)
Ивона Массаки, профессор (Польша)
Кәрібаев Б.Б., т.ғ.д., профессор
Кленова Т.В., з.ғ.д., профессор (Самара)
Куфлева В.Н., з.ғ.к., доцент (Краснодар)
Корконосенко С.Г., с.ғ.д., профессор (Санкт-Петербург)
Қанжігітов Е.Қ., вет.ғ.д., профессор
Құрманалиев К.А., ф.ғ.д., профессор
Қуаналиева Г.А., з.ғ.д., профессор
Лопашенко Н.А., з.ғ.д., профессор (Cаратов)
Мажейка Кипрас И., МЕАТР акад.(Мәскеу)
Маткаримова Г.С., з.ғ.д., профессор (Ташкент)
Мельник Г.С., с.ғ.д., проф. (Санкт-Петербург)
Миндагулов Ә.Х., з.ғ.д., профессор (Мәскеу)
Молдабаев С. С., з.ғ.д., профессор (Алматы)
Омаров Б.Ж., фил.ғ.д., профессор
Саданов А.Қ., б.ғ.д.. профессор
Сапиев О.С., ҚР қоғам қайраткері
Старостин С.А., з.ғ.д., профессор (Мәскеу)
Сұлтанмұрат Е., академик
Сматлаев Б.М., з.ғ.д., профессор
Сейтжанов Ә.Ә, з.ғ.к., доцент
Рустемов Б.Т., жазушы-публицист
Турецкий Н.Н., з.ғ.д., профессор
Тұрсынов С.Т., э.ғ.д., профессор
Усманов А., п.ғ.д., профессор
Тоғжанов Е.Л., з.ғ.к.
Тойлыбаев Б.А., п.ғ.д., профессор
Тұрғараев Б.Т., з.ғ.д., профессор
Рүстемова Г.Р., з.ғ.д., профессор
Фадеев В.Н., з.ғ.д., проф. (Мәскеу)
Шаукенова З.К., ә.ғ.д., профессор
Усманов С.У., т.ғ.д., профессор
Челадзе Г., құқық докторы, әкімшілік бизнес докторы, профессор (Грузия)
Huu Thinh, Вьетнам Жазушылар Қауымдастығының Төрағасы (Вьетнам)
Харченко В.Б., з.ғ.д., профессор (Харьков)

 

 

 

НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА

Международный научно-популярный журнал

 

Учредитель:

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «ПРАВОВАЯ МИССИЯ»

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЗАХСТАНСКИЙ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  КЛУБ

 

Выходит 6 раз в год

 

Гл. редактор – Алауханов Е.О.

д.ю.н., профессор, «Заслуженный деятель РК»

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Абдиров Н.М., д.ю.н., профессор
Абдукаримов О.А., общественный деятель РК
Асанов Ж.К., к.ю.н., Председатель Верховного Суда РК
Абдрасилов Б.С., д.б.н., профессор
Абдурасулова К.Р., д.ю.н., профессор (Ташкент)
Абзалов Э.М., д.ю.н., профессор, гос.советник юстиции 3-класса (Ташкент)
Аликперов Х.Д. д.ю.н., профессор, гос.советник юстиции 3-класса (Баку)
Байдельдинов Д.Л., д.ю.н., профессор
Байдаулет И.О., д.мед.н., профессор
Бисенов К.А., д.т.н., профессор
Баулин Ю.В., д.ю.н., профессор (Киев)
Бородин С.В., к.ю.н., вице-президент, адвокат (Воронеж)
Букалерова Л.А., д.ю.н., проф. (РУДН, Москва)
Ведерникова О.Н., д.ю.н., проф., судья Верховного Суда РФ (Москва)
Гаипов З.С., д.п.н., профессор
Голик Ю.В., д.ю.н., профессор (Москва)
Гриб В.В., д.ю.н., профессор, гл. ред. (Москва)
Грунтов О.И., д.ю.н., профессор БГУ (Минск)
Дулатбеков Н.О., д.ю.н., профессор
Елешов Р., д. с-х.н., академик НАН РК
Есим Г., д.ф.н., академик НАН РК
Елюбаев Ж.С., д.ю.н., профессор
Журынов М.Ж., академик, Президент НАН РК
Жумагулов Б.Т., — д.т.н., академик НАН РК, депутат Сената Парламента РК
Зарипов З.С., д.ю.н., профессор (Рязань)
Зигмунд О. А., д.ю.н., профессор (Германия)
Идрисов Д.А., д.т.н., профессор
Касымбеков М.Б., д.полит.н., профессор
Кемел М., д.э.н. профессор
Қул-Мухаммед М.А., д.ю.н., профессор
Коробеев А.И., д.ю.н., профессор (Владивосток)
Козаченко И.Я., д.ю.н., профессор (Екатеринбург)
Коняхин В.П., д.ю.н., профессор (Краснодар)
Лебедев С.Я., д.ю.н., профессор (Москва)
Лиховая С.Я., д.ю.н., профессор (Киев)
Мацкевич И.М., д.ю.н., профессор (Москва, МГЮА)
Минязева Т.Ф., д.ю.н., профессор (Москва, РУДН)
Мухамедиулы А., д.ф.н., профессор
Мусаходжаева А.К., профессор, ректор КазНУИ
Мутанов Г.М., д.т.н., профессор, академик НАН РК, ректор КазНУ
Рагимов И.М., д.ю.н., профессор (Москва)
Рустамбаев М.Ю, д.ю.н. профессор (Ташкент)
Оразалин Н.М., поэт-драматург
Орлов В.Н., д.ю.н., гл. ред. журнала «Российский криминологический взгляд»
Сартаев С.С., д.ю.н., академик НАН РК
Сагадиев К.А., д.э.н., академик НАН РК
Сарсембаев М.А., д.ю.н., профессор
Саломов Б., д.ю.н., профессор, адвокат (Ташкент)
Султанов К.С., д.пол.н., профессор
Сыдыков Е.Б., д.и.н., академик НАН РК, ректор ЕНУ
Сыдыкова Л.Ч., д.ю.н., профессор (Бишкек)
Толеген М.А., доктор PhD, ректор ВКГУ
Шамурзаев Т.Т., д.ю.н., профессор (Бишкек)
Шестаков Д.А., д.ю.н., профессор, президент Санкт-Петербургского международного криминологического клуба

 

 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:


Айтжанов Б.Д., д. вет.н., профессор
Абдуллаев К.К., д. с.-х.н., профессор
Асангазы О., обшественный деятель
Абишев Т.Д., к.ю.н., профессор
Абишев Х.А., к.ю.н., доцент
Байменов А.М., к.тех.н., профессор
Бишманов Б.М., д.ю.н., профессор

Бекмагамбетов А.Б., к.ю.н., профессор (Костанай)
Бектурганов Е.У., депутат Мажилиса Парламента РК
Борбат А.В., к.ю.н., гл. редактор (Москва)
Джансараева Р.Е., д.ю.н., профессор
Данилов А.П., к.ю.н., доцент(Санкт-Петербург)
Жумагулова В.И. — д.ф.н., профессор
Жакып Б.О., д.фил.н., профессор
Жанабилов Н. Е., к.ю.н., профессор  (Астана)
Жолдыбай К., писатель-публицист
Иванчин А.В., д.ю.н., адвокат (Ярославль)
Ивона Массаки, профессор (Польша)
Карибаев Б.Б., д.и.н., профессор
Канжигитов Е.К., д.вет.н., профессор
Кленова Т.В., д.ю.н., профессор (Самара)
Куфлева В.Н., к.ю.н. доцент (Краснодар)
Корконосенко С.Г., д.пол.н., профессор (Санкт-Петербург)
Қурманалиев К.А., д.ф.н., профессор
Куаналиева Г.А., д.ю.н., профессор
Лопашенко Н.А., д.ю.н., профессор (Cаратов)
Мажейка Кипрас И., академик МЕАТР(Москва)
Маткаримова Г.С., д.ю.н., профессор (Ташкент)
Мельник Г.С., д.пол.н., профессор (Санкт-Петербург)
Миндагулов А.Х., д.ю.н., профессор (Москва)
Молдабаев С. С., д.ю.н., профессор (Алматы)
Омаров Б.Ж., д. фил.н., профессор
Саданов А.К., д.б.н., профессор
Сапиев О.С., общественный деятель РК
Старостин С.А., д.ю.н., профессор (Москва)
Султанмурат Е., академик
Сматлаев Б.М., д.ю.н., профессор
Сейтжанов А.А., к.ю.н., доцент
Рустемов Б.Т., писатель-публицист
Рустемова Г.Р., д.ю.н., профессор
Турецкий Н.Н., д.ю.н., профессор
Турсынов С.Т., д.э.н., профессор
Тоғжанов Е.Л., к.ю.н., доцент
Тойлыбаев Б.А., д.п.н., профессор
Тургараев Б.Т., д.ю.н., профессор
Усманов А., д.п.н., профессор
Усманов С.У., д.т.н., профессор
Шаукенова З.К., д.соц.н., профессор
Фадеев В.Н., д.ю.н., профессор (Москва)
Челадзе Г., доктор права, доктор бизнес админ., профессор (Грузия)
Huu Thinh, Председатель Ассоциации писателей во Вьетнаме (Вьетнам)
Харченко В.Б., д.ю.н., профессор (Харьков)

 

 

 

SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN

International popular science journal

 

Founder:

INTERNATIONAL KAZAKHSTAN CRIMINOLOGY  CLUB

 

Issued 6 times a year

 

Editor-in-chief – Аlauhanov E.O.

Ph.d of Law, Professor.Honored Worker ofthe Republic of Kazakhstan

 

 

 

EDITORIAL BOARD:

Abdirov B.D., Dr. of Law, professor
Abdukarimov O.A., public figure of the Republic of Kazakhstan
Asanov Zh. K., Dr. of Law, the Chairman of the Supreme court of Kazakhstan
Аbdrasylov B.S., Dr. of biology, professor
Аbdurasulova K.R., Dr. of Law, prof.(Tashkent)
Abzalov E.M., Dr. of Law,Professor, State Counselor of Justice of the 3rd class (Tashkent)
Alikperov H.D. Dr. of Law,Professor State Counselor of Justice of the 3rd class
Baideldinov D.L., Dr. of Law, professor
Baidaulet I.O., Dr. of medical science, prof.
Bisenov
К.А., Dr. of technology, professor
Baulin U.V., Dr. of Law, prof. (Kiev)

Borodin S.V., Dr. of Law, vice president, lawyer (Voronezh)

Bukalerova L.A., Dr. of Law, prof. (
Мoscow)
Vedernikova
О.N., Dr. of Law, professor,  (Мoscow)
Gayipov Z.S., Dr. of political sciences, prof.
Gollik Y.V., Dr. of Law., Professor (Moscow)
Grib V.V., Dr. of Law., Professor (Moscow)
Gruntov O.I., Dr. of Law., Professor (Minsk)
Dulatbekov N.O., Dr. of Law, professor
Eleshov R., Dr. of agricultural sciences, acad. NAS RK
Esim G., Dr. of Philology, acad. NAS RK
Elubaev G.S., Dr. of Law, professor
Zhumagulov B.T., — Dr of technical sciences, Academician of the NAS of the RK
Zhurinov M.Zh., academic, President of NAS RK
Zaripov Z.S., Dr. of Law, professor (Ryazan)
Ydyrysov D.A., Dr. of history, professor
Kasimbekov M.B., Dr. of political sciences, prof.
Kemel M., Dr. of
еconomics, рrofessor
Kul-Muhammed M.A., Dr.of Law, professor
Коrobeev А.I., Dr. of Law, professor (Вladibostok)
Kozachenko I.Ya., Dr.of Law, professor (Ekaterinburg)
Коniyakhin В.P., of Law, prof. (Кrasnodar)
Lebedov S.Y., Dr. of Law, professor (Moscow)
Lihovaya S.Y., Dr. of Law, professor (Kiev)
Matskevich I.M., Dr. of Law, professor (Moscow)
Minyazeva T.F., Dr. of Law, Professor (Moscow, RUDN)
Mukhamediuly A., Dr. of philosophy., prof.
Musakhodzhayeva А.К., professor, rector of KazNAA
Mutanov G.M., Dr of Technical Sciences, professor, acad. of NAS RK, rector of KazNU
Ragimov I.M., Dr. of Law, professor (Moscow)
Rustambaev M.Yu., Dr. of Law,
рrof. (Tashkent)
Orazalin N.M., Poet, playwright
Оrlov В.N., Dr. of Law, Editor-in-chief «Russian criminological view»
Sartayev S.S., Dr. of Law, acad. NAS. RK
Sagadiev K.A., Dr. of Economics, acad. NAS. RK
Sarsembaev M.A., Dr.of Law, professor
Salomov B., Dr.of Law, professor
Siegmunt O., Dr. of Law, professor (Germany)
Sultanov K.S., Dr.of political sciences, prof.
Sydykov E.B., Dr. of history, professor, rector of ENU
Sydykova. L.Ch, Dr.of Law, professor(Bishkek)
Tolegen M.A., PhD, rector of EKSU
Shamurzaev
Т.Т., Dr.of Law, professor(Bishkek)
Shestakov D.A., Dr. of Law,professor, writer

 

 

EDITORIAL COUNCIL:


Aitganov B.D., a doctor of betener sciences is a professor
Asangazy O., public figure
Abishev T.D., candidate of Law
Abishev H.A., Dr. of Law, professor
Abdullaev K.K., Doctor of agricultural sciences, professor
Baimenov A.M., candidate of tech, professor
Bishmanov B.M., Dr. of Law, professor

Bekmagambetov A.B., Cand. of Law, professor (Kostanai)
Bekturganov E.U., Member of the Parliament of Kazakhstan
Borbat A.V., Deserved Lawyer of the Russian Federation, candidate of Law (Moscow)
Jansaraeva R.E., Dr. of Law, professor
Zhumagulovа V.I. — Doctor of рhilological sciences, Professor, academician
Zhakyp B.U., Dr.of philology, professor
Zholdybay
К., writer, journalist
Ivona Massaki, professor (Poland)
Karibaev B.B., Dr. of hisroy, professor
Kangigitov E.K., a doctor of betener sciences
Klenova T.V., Dr.of Law,professor (Samara)
Kufleva V.N.,
сand.Sc. in Law, assistant professor (Krasnodar)
Korkonosenko S.G., Dr. of polit, professor (St.-Peterburg)
Kurmanaliev K.A., Dr. of philology, prof.
Kuanalyeva G.A., Dr. of Law, professor
Loopachenko N.A., Dr. of Law, prof.(Saratov)
Mazheika Kipras I., acad.PANS (Moscow)
Matkarimova G.S., Dr. of Law,
рrof.(Tashkent)
Melnik G.S., Dr. of polit, professor
Mindagulov A.N., Dr. of Law, professor
Omarov B.Zh., Dr. of philology,professor
Sadanov A.K., Dr. of biology,professor
Sapiev O.S., The public figure of RK
Starostin S.A., Dr. of Law, prof. (Moscow)
Sultanmurat E., academic
Smatlaev B.
М., Dr. of Law, professor
Seitzhanov A.A., Ph.D.,
аssociate Professor Rustemov B.T., writer, publicist
Rustemova G.R., Dr. of Law, professor
Turetski N.N., Dr. of Law
Tursunov C.T., Doctor of Economics, professor
Toqshanov E.L., Dr. of Law, professor
Тоilybaev B.А., Dr. of pedagog., professor
Turgaraev B.T., Dr. of Law, professor
Usmanov A., Dr. of political sciences,professor
Usmanov S.U., Dr. of history, professor
Shaukenova Z.K., Dr. of soc., professor
Fadeev V.N., Dr. of Law, prof. (Moscow)
Cheladze G., Dr. of Law, professor (Gruzia)
Huu Thinh, Chairman Vietnam Writer’s Association, poet (Vietnam)
Harchenko B.V., Dr. of Law, prof.
(Harkov)

 

 

ЖУРНАЛ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

 1. Франция. Библиотека университетского комплекса Сорбонны
 2. Польша. Польский университет имени Николая Коперника
 3. Библиотека Венгерского государственного университета
 4. Библиотека университета Карлова в Чехии
 5. Библиотека филиала Нью-Йоркского университета в Праге
 6. Библиотека Стамбульского университета
 7. Библиотека Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАГС)
 8. Библиотека Московского университета им. М.В. Ломоносова
 9. Читальный зал юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
 10. Библиотека Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина
 11. Библиотека Московского университета МВД России
 12. Библиотека Российской правовой академии МЮ РФ
 13. Библиотека Ассоциации Юристов Стран Черноморского и Каспийского Регионов
 14. Библиотека Белорусского государственного университета
 15. Библиотека Киевского государственного университета
 16. Национальная научная библиотека Грузии
 17. Библиотека Ереванского государственного университета
 18. Национальная библиотека Азербайджана
 19. Библиотека Академии Полиции МВД Азербайджанской Республики
 20. Библиотека Туркменского государственного университета им. Магтымгулы
 21. Библиотека Ташкентского государственного юридического института
 22. Библиотека академия МВД Республики Узбекистан
 23. Библиотека Таджикского государственного университета
 24. Академия МВД Кыргызской Республики имени генерал-майора милиции Э.А. Алиева
 25. Библиотека Университета Кыргызско-Российский славянский университет имени Б.Н. Ельцина
 26. Библиотека Национальной академии наук Кыргызской Республики
 27. Библиотека ВНИИ МВД России
 28. Библиотека Российской академии правосудия
 29. Библиотека Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
 30. Библиотека юридического факультета Санкт-Петербургского университета
 31. Библиотека Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры РФ
 32. Библиотека Санкт-Петербургского Международного Криминологического Клуба
 33. Библиотека Рязанской академии права и управления
 34. Библиотека Северо-Кавказская академия государственной службы (Ростов-на-Дону)
 35. Библиотека Уральская государственная юридическая академия
 36. Библиотека Омской академии МВД РФ
 37. Библиотека Томского государственного университета
 38. Библиотека Саратовской государственной академии права
 39. Библиотека Саратовского центра по исследованию проблем организованной преступности и коррупции
 40. Научная библиотека Новосибирского государственного университета
 41. Библиотека Дальневосточного государственного университета
 42. Библиотека Самарского государственного университета
 43. Библиотека Администрации Президента Республики Казахстан
 44. Библиотека культурного центра Президента Республики Казахстан
 45. Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)
 46. Национальная библиотека Республики Казахстан (г. Алматы)
 47. Библиотека Евразийского Национального Университета им. Л.Н.Гумилева
 48. Библиотека Алматинской академии МВД РК
 49. Библиотека Казахского Национального Университета имени аль-Фараби
 50. Библиотека Казахского Национального Педагогического Университета имени Абая
 51. Библиотека Международного Казахско-Турецкого Университета имени Х.А.Ясави
 52. Библиотека Казахского гуманитарно-юридического университета
 53. Библиотека Карагандинской академии МВД РК им. Б.Бейсенова

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

“ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ – НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА” Халықаралық ғылыми журналы (Мемлекеттік тіркеу: №9875-Ж 09.02.2009 ж. Халықаралық тіркеу: ISSN 2073 – 333Х, Париж, наурыз) 2009 жылдан бастап жылына 6 рет шығады.

Журнал индексті ғылыми дәйексөздер қатарына қосылады және ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау жөніндегі комитет ұсынған заңтану, филология, педагогика, өнертану  ғылымдары бойынша басылымдар тізіміне кіреді.
Журнал «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», Халықаралық Қазақстан криминологиялық клубының Президенті, заң ғылымдарының докторы, профессор Е.О. Алаухановтың ғылыми жетекшілігімен шығады. Журналға қазақ, орыс, ағылшын, неміс, француз, қытай, түрік, араб және ТМД халықтары тілдерінде жазуға болады.

 

Мақалаға қойылатын талаптар:

1. Мәтін А-4 форматта, барлық шеттерінен – 25 мм қалдырылып, WORD редакторында, «Times New Roman» қаріпінде терілуі тиіс, қаріп өлшемі – 14, жол аралығы (интервал) – 1.
2. Мақаланың рәсімделу тәртібі: автор(лар) туралы толық мәлімет (аты-жөні, ғылыми атақ-дәрежесі, қызмет орны, мансабы, E-mail, факс, телефон, мекенжайы), бір қатардан соң мақала тақырыбы бас әріппен және негізгі мәтін бір қатар тасталып жазылады.
3. Мақалада отандық авторлардың еңбектеріне міндетті түрде сілтеме берілу керек.
4. Мақалаларға қазақ, орыс, ағылшын тілінде түйін-резюме-summary берілуі керек.
5. Автор туралы толық мәлімет (аты-жөні, жұмыс орны, қызметі, электронды почтасы, телефоны).
6. Материал көлемі 3-7 бет болуы керек. Сілтемелер рет саны бойынша мақаланың соңында беріледі.
7. Жекелеген авторлардың журналда жарияланған мақалаларындағы пікір-ұсыныстары редакцияның көзқарасын білдірмейді. Редакция оқырман хаттарына жауап бермейді, кері қайтармайды. Журнал материал-дары басқа басылымдарда көшіріліп басылса, міндетті түрде сілтеме жасалуы керек.
8. Мақала үшін төлемақы — 10 000 теңге. Мақалаңыз қабылданған соң төлемақының түбіртегін редакцияның электронды почтасына жіберу керек. Жақын және алыс шетелдіктер үшін Western Union арқылы төлеуге болады.

Төлем ақы төлеуге:

Карта нөмірі: 5169 4901 1624 4343 Kaspi Gold.

ЖСН: 9207 1540 0124

e-mail: nauka-zan@mail.ru;

web-сайт: www.nauka-zan.kz

 

ТМД елдеріндегі редакция өкілдігі:

Мәскеу ММУ: проф. Матвеева А.А.. ұялы тел.: +7 (916) 526-44-29

Мәскеу: проф. Лебедев С.Я. ұялы тел.: +7 (985) 977-28-05

Санкт-Петербург: доцент Данилов А.П. ұялы тел: +7-911-963-13-91

Рязань: проф. Зарипов З.С. ұялы тел.: +7-960-5726474

Краснодар: проф. В.П. Коняхин ұялы тел.: +7-918-443 56 21

Краснодар: доцент Куфлева В.Н. ұялы тел.: +79184333395

Киев: проф. Лиховая С.Я. ұялы тел.: +7 380674469485

Харьков: проф. Харченко В.Б. ұялы тел.: +7 380932339968

Ташкент: проф. Абдурасулова К.Р. ұялы тел.: +7 998 909 63 92 51

Ташкент: проф. Абзалов Э.М. ұялы тел.: +7 998 901 87 07 01

Душанбе: проф. Бахриддинов С.Э. ұялы тел.: + 992907702120

Бішкек: проф. Сыдыкова Л.Ч. ұялы тел.: + 996555753058

Бішкек: проф. Шамурзаев Т.Т. ұялы тел.: + 996555789546

Ярославль: проф. Иванчин А.В. ұялы тел.: + 89106641313

Ставрополь: проф. Кибальник А.Г. ұялы тел.: +79624038213

Ростов-на-Дону: проф. Бойко А.И. ұялы тел.: +7 (928) 158-68-17

Екатеринбург: доцент Сергеев Д.Н. ұялы тел.: +7 (902) 260-15-54

 

 

Журнал редакциясының мекен жайы:

Астана қ., Алматы ауданы, Оңтүстік-Шығыс, оң жағалау,Түлкібас көш., 49 үй

Бас редактор:

з.ғ.д., профессор Алауханов Есберген Оразұлы, +7 701 111 8828 (WhatsApp);

Ғылыми редактор:

Ақжанар Алауханова — +7 778 515 99 50 (WhatApp)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

 Международный научно-популярный журнал «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ – НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» (Гос. регистрация: №9875-Ж 09.02.2009, Между-народная регистрация: ISSN 2073 – 333Х, Париж, март 2009 г.) выходит 12 раз в год. Журнал включен в индекс научного цитирования (ИНЦ) и в список изданий, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК по специальностям: юриспруденция, филология, педагогика, искусствоведение, . Подписка производится в «Қазпошта» и почтовых отделениях Республики Казахстан.

Журнал выходит под научной редакцией Е.О. Алауханова «Заслуженного деятеля Казахстана», доктора юридических наук, профессора, Президента Международного Казахстанского криминологического клуба.

Материалы должны удовлетворять следующим требованиям:

1. Текст статьи должен быть набран в редакторе WORD, шрифтом “Times New Roman”, размер шрифта – 14, интервал – 1. Отступы со всех сторон 25 мм.
2. Материал размещается в следующем порядке: на первой строке – полная информация об авторах (Ф.И.О., научная степень, звание, должность, учреждение, город, адрес, телефон, факс, E-mail), через строчку – название статьи (за-главными буквами), на следующей – сам текст.
3. В статье обязательно сопровождение ссылок на работы отечественных авторов.
4. Статья должна содержать түйін-резюме-summary на казахском, русском и английском языках.
5. Авторские резюме (ФИО полностью, место работы, должность, электронная почта, телефон).
6. Объем материала не менее 3-7 стpaниц (включая рисунки). Литература в конце основного текста с отступом в одну строку.
7. Работы, оформленные без соблюдение правил, остаются без рассмотрения. Работы направляемые в журнал, должны быть изложены в сжатой форме и в определенной последовательности.
8. Оплата за статью — 10 000 тенге. Платежные реквизиты на оплату организационного взноса высылаются авторам после рассмотрения статьи. Квитанцию/чек об оплате (в формате *. jpg или *.png). Оплату можно будет произвести через Western Union для авторов дальнего и ближнего зарубежья.

Оплата по реквизиту:

Номер карты: 5169 4901 1624 4343 Kaspi Gold.

ИИН: 9207 1540 0124

e-mail: nauka-zan@mail.ru;

web-сайт: www.nauka-zan.kz

 

Представительство редакции в СНГ:

 • Москва МГУ: проф. Матвеева А.А.. моб.: +7 (916) 526-44-29
 • Москва: проф. Лебедев С.Я. моб.: +7 (985) 977-28-05
 • Санкт-Петербург: доцент Данилов А.П. моб: +7-911-963-13-91
 • Рязань: проф. Зарипов З.С. моб.: +7-960-5726474
 • Краснодар: проф. Коняхин В.П. моб.: +7-918-443 56 21
 • Краснодар: доцент Куфлева В.Н. моб.: +79184333395
 • Киев: проф. Лиховая С.Я. моб.: +7 380674469485
 • Харьков: проф. Харченко В.Б. моб.: +7 380932339968
 • Ташкент: проф. Абдурасулова К.Р. моб.: +7 998 909 63 92 51
 • Ташкент: проф. Абзалов Э.М. моб.:+7 998 901 87 07 01
 • Душанбе: проф. Бахриддинов С.Э. моб.: + 992907702120
 • Бишкек: проф. Сыдыкова Л.Ч. моб.: + 996555753058
 • Бишкек: проф. Шамурзаев Т.Т. моб.: + 996555789546
 • Ярославль: проф. Иванчин А.В. моб.: + 89106641313
 • Ставрополь: проф. Кибальник А.Г. моб: +79624038213
 • Ростов-на-Дону: проф. Бойко А.И. моб.: +7 (928) 158-68-17
 • Екатеринбург: доцент Сергеев Д.Н. моб.: +7 (902) 260-15-54

 

 

Адрес редакции журнала:

г. Астана, Алматинский район, Юго-Восток, правая сторона, ул. Тулкібас, д.49;

Гл. редактор    

д.ю.н., проф. Алауханов Есберген Оразович +7 701 111 8828 (WhatsApp);

Научный редактор:

Акжанар Алауханова — +7 778 515 99 50 (WhatsApp)

 

e-mail: nauka-zan@mail.ru; веб-сайт: www.nauka-zan.kz

 

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.